Χρήσιμες Πληροφορίες Ενδιαφέροντα Άρθρα
Εμφανίζονται οι 1 - 10 από 109
Ημερομηνία Θέμα
1/2/2021 Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ A 256 - 23.12.2020) Ρυθμίσεις για την προστασί Περισσότερα ... n4764.pdf
12/1/2021 ΑΔΑ: ΨΨ7ΥΟΞΤΒ-8ΑΥ - Δημοσίευση ν.4764/2020(Α 256) enp12.pdf
29/1/2021 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών του Συνδέσμο Περισσότερα ... pegs08321.pdf
10/4/2020 ECDL Vaucher Κατάρτισης 600€ Επιστημόνων και Ελεύθερων Επαγγελμα Περισσότερα ... HOME PAGE - PeopleCert Education.pdf
29/1/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-3- Περισσότερα ... prgs08032020.pdf
23/4/2019 Αίτηση Υποψηφιότητας στις αρχαιρεσίες της 10ης Ιουνίου 2019 του Περισσότερα ... ait_arx_2019.doc
24/4/0219 Πρόσκληση Εκλογές Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 prosk_2019.pdf
24/4/2019 Ανακοίνωση Εκλογών της 10ης Ιουνίου 2019 an-ek-2019.pdf
18/7/2018 Νόμος 4554. Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. nomos-4554_2018.pdf
8/1/2019 ΕΦΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 4554 ΤΟΥ 2018 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ Ρ Περισσότερα ... efka-16692-19.pdf