Χρήσιμες Πληροφορίες Ενδιαφέροντα Άρθρα
Εμφανίζονται οι 101 - 110 από 123
Ημερομηνία Θέμα
20/6/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη χρη Περισσότερα ... 1-Ι35-signed.pdf
31/5/2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4156 Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασί Περισσότερα ... 4156.pdf
28/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντ Περισσότερα ...
29/5/2013 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4155 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσ Περισσότερα ... f_816.pdf
10/5/2013 Τροπολογία Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικώ Περισσότερα ... trop.pdf
17/4/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 Λειτουργία Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Περισσότερα ... d-17.pdf
9/5/2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/20 Περισσότερα ... FEK_A_107_2013.pdf
10/5/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -Ρυθμίσεις για τα Δημοσια εργα - διαδικασίας διαιτ Περισσότερα ... DeltioTipou.pdf
18/4/2013 ΝΟΜΟΣ 4146 ΦΕΚ 90Α, Άρθα 59,61,72,73,74 με θέμα: "Διαμόρφωση φι Περισσότερα ... f_800.pdf
10/4/2013 Άρθα 59,61,72,73,74 του νόμου με θέμα: «Διαμόρφωση φιλικού αναπ Περισσότερα ... 100459.pdf