Χρήσιμες Πληροφορίες Ενδιαφέροντα Άρθρα
Εμφανίζονται οι 21 - 30 από 109
Ημερομηνία Θέμα
2/7/2015 Ψηφίστηκαν οι διατάξεις για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑ Περισσότερα ... metaa 2015.pdf
21/5/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργ Περισσότερα ... FEK_664_21042015.pdf
23/4/2015 Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α Περισσότερα ... eaasyteyxh.pdf
15/6/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 anakproskekl2015.pdf
12/12/2014 Απόφαση Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασι Περισσότερα ... FEK-3347-B-12.12.14.pdf
17/12/2014 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιώ Περισσότερα ... FEK_261 2014.pdf
8/3/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Π Περισσότερα ... proskletgensyn.pdf
1/1/2015 Σχετικά με την υποβολή στους διαγωνισμούς φωτοαντιγράφων των βεβ Περισσότερα ... anideggfvt.pdf
3/12/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ptsmedent2014.pdf
3/12/2014 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ & ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ peprtsmede3-12-2014.pdf