Χρήσιμες Πληροφορίες Ενδιαφέροντα Άρθρα
Εμφανίζονται οι 31 - 40 από 109
Ημερομηνία Θέμα
3/12/2014 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗ Περισσότερα ... Diavivastiko Diavouleysis EAADHSY2014.pdf
3/11/2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5 (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Περισσότερα ... EAADHSY5-14.pdf
3/11/2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6 (Απόφαση 338/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Περισσότερα ... EAADHSY6-14.pdf
9/9/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών με Περισσότερα ... eng15-2014-yp.pdf
16/11/2014 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2014 ΜΕΛΩΝ pegs2014.pdf
29/10/2014 Τροποποίηση Καταστατικού Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π. (Στείλτε μας Απόψεις, Παρα Περισσότερα ... tkat.pdf
25/9/2014 Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λ Περισσότερα ... fpate.pdf
24/9/2014 Εγκύκλιος 18. Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με Περισσότερα ... eng18-y24.pdf
3/2/2014 Εγκύκλιος 2 Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Περισσότερα ... 680_06022014.pdf
10/9/2014 Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις Περισσότερα ... 12213_eggr_3699.pdf