Χρήσιμες Πληροφορίες Ενδιαφέροντα Άρθρα
Εμφανίζονται οι 41 - 50 από 109
Ημερομηνία Θέμα
28/7/2014 Εγκύκλιος 12 Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων «Προσθήκη Άρθρων στ Περισσότερα ... d11g.pdf
1/1/2014 Εγκύκλιος 1 Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μ Περισσότερα ... oria.pdf
24/7/2014 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδο Περισσότερα ... Parakratisi Foron Technika Erga.pdf
19/3/2014 Εγκύκλιος 5 Τροποποίηση της Δ15/οικ/1056/20-01-2006 Υπουργικής Α Περισσότερα ... eng3.pdf
4/8/2014 ΝΟΜΟΣ 4278 ΦΕΚ157Α_04_08_2014 αρθρο 59 ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧ Περισσότερα ... 4278.pdf
20/8/2014 Εγκύκλιος 13 Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελε Περισσότερα ... ypomedi_eglyklios_13-1.pdf
22/8/2014 Εγκύκλιος 14 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π Περισσότερα ... Egkiklios 14-par.pdf
8/8/2014 ΝΟΜΟΣ 4281 ΦΕΚ 160Α/ 8-8-2014 - ΜΕΡΟΣ Β ( ΑΡΘΡΑ 14-201) ΑΦΟΡΑ Περισσότερα ... n4281.pdf
9/3/2014 Ανάλυση κ. Ιωάννη Γαλενιανού με Θέμα το Προσχέδιο Νόμου σχετικά Περισσότερα ... 361_1_20.doc 361_1_20.pdf
31/12/2013 Προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων και των Περισσότερα ... dypdhl.pdf