Χρήσιμες Πληροφορίες Ενδιαφέροντα Άρθρα
Εμφανίζονται οι 51 - 60 από 109
Ημερομηνία Θέμα
30/12/2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 1/2013 Θέμα: “Διαδικασία έκδοσης απόφασης τ Περισσότερα ... ko1.pdf
20/12/2013 Εγκυκλιος 34, Δημοσίευση υπουργικής απόφασης ”Προσθήκη - Συμπλήρ Περισσότερα ... Ipomedi34 EGKYKLIOS 20-12-2013.pdf
17/1/2014 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1531 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΠΕΔΕ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕ Περισσότερα ... Apofasi 1531 2014 TPEDE.pdf
10/1/2014 Έκδοση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τροποποίηση των Περισσότερα ... ee1336.pdf
10/1/2014 Εγκύκλιος 1 ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤ Περισσότερα ... Eg12014.pdf
5/12/2013 ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ bl0niz.pdf
5/12/2013 ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 762.pdf
1/1/2014 ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 2014 spd-2014.doc spt20014.pdf
15/11/2013 Απόφαση 487/2013 Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξε Περισσότερα ... document.pdf
22/11/2013 ΟΔΗΓΙΑ Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων od1.pdf