Χρήσιμες Πληροφορίες Ενδιαφέροντα Άρθρα
Εμφανίζονται οι 51 - 60 από 123
Ημερομηνία Θέμα
25/9/2014 Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λ Περισσότερα ... fpate.pdf
24/9/2014 Εγκύκλιος 18. Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με Περισσότερα ... eng18-y24.pdf
3/2/2014 Εγκύκλιος 2 Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Περισσότερα ... 680_06022014.pdf
10/9/2014 Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις Περισσότερα ... 12213_eggr_3699.pdf
28/7/2014 Εγκύκλιος 12 Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων «Προσθήκη Άρθρων στ Περισσότερα ... d11g.pdf
1/1/2014 Εγκύκλιος 1 Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μ Περισσότερα ... oria.pdf
24/7/2014 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδο Περισσότερα ... Parakratisi Foron Technika Erga.pdf
19/3/2014 Εγκύκλιος 5 Τροποποίηση της Δ15/οικ/1056/20-01-2006 Υπουργικής Α Περισσότερα ... eng3.pdf
4/8/2014 ΝΟΜΟΣ 4278 ΦΕΚ157Α_04_08_2014 αρθρο 59 ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧ Περισσότερα ... 4278.pdf
20/8/2014 Εγκύκλιος 13 Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελε Περισσότερα ... ypomedi_eglyklios_13-1.pdf