Χρήσιμες Πληροφορίες Ενδιαφέροντα Άρθρα
Εμφανίζονται οι 61 - 70 από 109
Ημερομηνία Θέμα
4/11/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου με το Ν. 4199/20 Περισσότερα ... egiklios32.pdf
4/11/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 Περισσότερα ... egiklios_31 4-11-2013.pdf
10/10/2013 Φ.Ε.Κ. 2542 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελλη− νικής Περισσότερα ... fek 2542.pdf
15/10/2013 Δημοσίευση σε ΦΕΚ της Απόφασης Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Περισσότερα ... 15D10.pdf
23/9/2013 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδι Περισσότερα ... AP30.pdf
18/10/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τ Περισσότερα ... ap.pdf
15/10/2013 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες Περισσότερα ... document-18.pdf
3/10/2013 Έγκαιρη καταχώριση και ανακοίνωση καταχωρίσεων από τις Υπηρεσίες Περισσότερα ... GEMH.pdf
6/9/2013 Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέ Περισσότερα ... d17_2013-10-02_apofasi-1-1.pdf
27/8/2013 Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισ Περισσότερα ... apofekan.pdf