Χρήσιμες Πληροφορίες Ενδιαφέροντα Άρθρα
Εμφανίζονται οι 71 - 80 από 123
Ημερομηνία Θέμα
5/12/2013 ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 762.pdf
1/1/2014 ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 2014 spd-2014.doc spt20014.pdf
15/11/2013 Απόφαση 487/2013 Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξε Περισσότερα ... document.pdf
22/11/2013 ΟΔΗΓΙΑ Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων od1.pdf
4/11/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου με το Ν. 4199/20 Περισσότερα ... egiklios32.pdf
4/11/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 Περισσότερα ... egiklios_31 4-11-2013.pdf
10/10/2013 Φ.Ε.Κ. 2542 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελλη− νικής Περισσότερα ... fek 2542.pdf
15/10/2013 Δημοσίευση σε ΦΕΚ της Απόφασης Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Περισσότερα ... 15D10.pdf
23/9/2013 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδι Περισσότερα ... AP30.pdf
18/10/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τ Περισσότερα ... ap.pdf