Χρήσιμες Πληροφορίες Ενδιαφέροντα Άρθρα
Εμφανίζονται οι 71 - 80 από 109
Ημερομηνία Θέμα
11/10/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 ( Περισσότερα ... EGYKLIOS-29.pdf
9/10/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν Περισσότερα ... EGYKLIOS-28.pdf
2/10/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 Δημοσίευση απόφασης ́Εγκριση του Κανονισμού Επεμβάσ Περισσότερα ... EGYKLIOS-27 .pdf
23/9/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 Παράταση ισχύος βεβαιώσεων σύμφωνα με το νόμο 4186/ Περισσότερα ... parmek.pdf
11/10/2013 ΝΟΜΟΣ 4199 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυ Περισσότερα ... document-17.pdf
12/9/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΕΤΑΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑ Περισσότερα ... apofasi_etaa.pdf
16/9/2013 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2300 Περισσότερα ... tr32757.pdf
17/9/2013 ΝΟΜΟΣ 4186(ΦΕΚ 193Α 17-9-2013) του Υπουργείου Παιδείας «Αναδιάρθ Περισσότερα ... n4186.pdf
23/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρ Περισσότερα ... 4172.pdf
5/9/2013 Επιστολή του Αντιπροέδρου ΣΑΤΕ κ. Αθουσάκη σχετικά με την Συνεδ Περισσότερα ... 5-9- 2013 Athousakis 11-9-13.pdf