Χρήσιμες Πληροφορίες Ενδιαφέροντα Άρθρα
Εμφανίζονται οι 81 - 90 από 123
Ημερομηνία Θέμα
15/10/2013 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες Περισσότερα ... document-18.pdf
3/10/2013 Έγκαιρη καταχώριση και ανακοίνωση καταχωρίσεων από τις Υπηρεσίες Περισσότερα ... GEMH.pdf
6/9/2013 Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέ Περισσότερα ... d17_2013-10-02_apofasi-1-1.pdf
27/8/2013 Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισ Περισσότερα ... apofekan.pdf
11/10/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 ( Περισσότερα ... EGYKLIOS-29.pdf
9/10/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν Περισσότερα ... EGYKLIOS-28.pdf
2/10/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 Δημοσίευση απόφασης ́Εγκριση του Κανονισμού Επεμβάσ Περισσότερα ... EGYKLIOS-27 .pdf
23/9/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 Παράταση ισχύος βεβαιώσεων σύμφωνα με το νόμο 4186/ Περισσότερα ... parmek.pdf
11/10/2013 ΝΟΜΟΣ 4199 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυ Περισσότερα ... document-17.pdf
12/9/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΕΤΑΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑ Περισσότερα ... apofasi_etaa.pdf