322 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4156 Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλο− ντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
322
31/5/2013
ΝΟΜΟΣ
ΝΕΟ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4156
Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του
περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής