324 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 Κατάργηση των εισφορών 2% και 2% 0 υπέρ του Τ.Ε.Ε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
324
18/6/2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΝΕΟ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 Κατάργηση των εισφορών 2% και 2% 0 υπέρ του Τ.Ε.Ε