326 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 Δημοσίευση του Νόμου Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
326
20/5/2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΝΕΟ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 Δημοσίευση του Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις