327 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66, του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 τ. Α΄/29-05-2013), με θέμα «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
327
12/6/2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΝΕΟ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66, του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 τ. Α΄/29-05-2013), με θέμα «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.»