328 Διευκρινιστική παρατήρηση στην Εγκύκλιο με θέμα " Καταχωρίσεις και Χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.Μ.Η. - Σχέση με Επιμελητηριακά Μητρώα και Συνδρομές μελών στα Επιμελητήρια"

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ
328
30/8/2013
ΑΛΛΟ
ΝΕΟ
Διευκρινιστική παρατήρηση στην Εγκύκλιο με θέμα " Καταχωρίσεις και Χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.Μ.Η. - Σχέση με Επιμελητηριακά Μητρώα και Συνδρομές μελών στα Επιμελητήρια"