330 Επιστολή του Αντιπροέδρου ΣΑΤΕ κ. Αθουσάκη σχετικά με την Συνεδρίαση Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών για τα τρίμηνα 2/12, 3/12, 4/12, 1/13, και 2/13, την 11/09/2013

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
330
5/9/2013
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΝΕΟ
Επιστολή του Αντιπροέδρου ΣΑΤΕ κ. Αθουσάκη σχετικά με την Συνεδρίαση Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών για τα τρίμηνα 2/12, 3/12, 4/12, 1/13, και 2/13, την 11/09/2013