332 ΝΟΜΟΣ 4186(ΦΕΚ 193Α 17-9-2013) του Υπουργείου Παιδείας «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις» στο άρθρο 55 του οποίου προβλέπεται παράταση βεβαιώσεων εγγραφής εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του ΜΕΕΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
332
17/9/2013
ΝΟΜΟΣ
ΝΕΟ
ΝΟΜΟΣ 4186(ΦΕΚ 193Α 17-9-2013) του Υπουργείου Παιδείας «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις» στο άρθρο 55 του οποίου προβλέπεται παράταση βεβαιώσεων εγγραφής εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του ΜΕΕΠ μέχρι τις 31.12.2013. Έναρξη ισχύος της υπόψη ρύθμισης από την ημερομηνία ψήφισής της.