394 Παντεχνική Κινητοποίηση των Μηχανικών και των λοιπών επιστημονικών φορέων

ΣΠΕΔΕΠ
394
21/1/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΟ
Παντεχνική Κινητοποίηση των Μηχανικών και των λοιπών επιστημονικών φορέων την ΠΕΜΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 στις 11:30 στα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ