395 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2016 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π. ΚΥΡΙΑΚΗ 6η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΣΠΕΔΕΠ
395
6/2/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΝΕΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2016 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π. ΚΥΡΙΑΚΗ 6η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016