397 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π. 05/03/2017

ΣΠΕΔΕΠ
397
26/1/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΝΕΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π. την Κυριακή 19η και 20η Φεβρουαρίου 2017 στις 5:00 μ.μ. στα Γραφεία του Συνδέσμου οδός Εμμ. Μπενάκη 18 στον 8ο όροφο.