398 Με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, αποφασίστηκε Παράταση μέχρι 31.3.2017 της καταβολής των εισφορών του Β εξαμήνου 2016

ΕΦΚΑ
398
26/1/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΟ
Με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, αποφασίστηκε Παράταση μέχρι 31.3.2017 της καταβολής των εισφορών του Β εξαμήνου 2016 των μηχανικών που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του πρώην ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ