402 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π.

ΣΠΕΔΕΠ
402
16/1/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΝΕΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π.