403 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π. ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΣΠΕΔΕΠ
403
3/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΝΕΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π. ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019