411 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών του Συνδέσμου Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 με Τηλεδιάσκεψη

ΣΠΕΔΕΠ
411
29/1/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΝΕΟ
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών του Συνδέσμου Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 με Τηλεδιάσκεψη