413 Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ A 256 - 23.12.2020) Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
413
1/2/2021
ΝΟΜΟΣ
ΝΕΟ
Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ A 256 - 23.12.2020) Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19