414 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΠΕΔΕΠ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΠΕΔΕΠ
414
1/11/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΝΕΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΠΕΔΕΠ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021