415 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΠΕΔΕΠ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΠΕΔΕΠ
415
1/11/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΠΕΔΕΠ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 202,1 ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 29-11-2021