417 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών του Συνδέσμου με Τηλεδιάσκεψη Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

ΣΠΕΔΕΠ
417
16/2/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΠΕΙΓΟΝ
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών του Συνδέσμου με Τηλεδιάσκεψη Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022