418 (Κ.Κ.Π.Π.Α.) Σχετικά Έγγραφα Yπηρεσίας Συντήρησης και Ανακαίνισης των Κτιριακών Υποδομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
418
20/5/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΕΙΓΟΝ
Ανακοίνωση, Πρόσκληση για την Εγγραφή σε Κατάλογο Φυσικών και Νομικών Προσώπων Τεχνικών Ειδικοτήτων, Παρεχόντων Υπηρεσίας Συντήρησης και Ανακαίνισης των Κτιριακών Υποδομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής(Κ.Κ.Π.Π.Α.)