420 ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5014 Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορι- κών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
420
21/1/2023
ΝΟΜΟΣ
ΝΕΟ
ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5014, Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις.