422 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023 ΜΕΛΩΝ ΣΠΕΔΕΠ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΣΠΕΔΕΠ
422
10/2/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΝΕΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023 ΜΕΛΩΝ ΣΠΕΔΕΠ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023