423 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΝ Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΣΠΕΔΕΠ
423
9/10/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΝΕΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΝ Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π.