426 Παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024 Ν.5079/2023 ΦΕΚ 215Α/2023 ΑΡΘΡΟ 114

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
426
1/1/2024
ΝΟΜΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ
Παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024 Ν.5079/2023 ΦΕΚ 215Α/2023 ΑΡΘΡΟ 114