427 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π. ΣΑΒΒΑΤΟ 9-3 -2024

ΣΠΕΔΕΠ
427
14/2/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π. ΣΑΒΒΑΤΟ 9-3 -2024